Woonrijp maken Opbroek Rijssen fase 2

Op 14 december is de aanbesteding geweest van het werk WRM Opbroek te Rijssen. Hierbij heeft Netters Infra als laagste inschrijver het werk aangenomen voor een bedrag van € 299.000,00. De werkzaamheden zullen na gunning starten in het voorjaar van 2021, hierbij zullen de oude bouwwegen omgevormd worden tot definitieve wegen zoals in de voorgaande…
Read more