Locatie, 7418HG
+31570546686
info@nettersinfra.nl

Categorie: nieuws

Created with Sketch.

Reconstructie Centrum Rijssen eindfase

Het Centrum van Rijssen heeft een grote metamorfose ondergaan en is nu bijna gereed, de waterpartij liet nog even op zich wachten zodat de werkzaamheden in 2020 niet afgerond kon worden. Dit voorjaar zijn alle delen geleverd en geplaatst, we zijn nu met de afrondende werkzaamheden bezig en binnenkort zullen alle werkzaamheden gereed zijn. Hieronder…
Read more

Woonrijp maken Opbroek Rijssen fase 2

Op 14 december is de aanbesteding geweest van het werk WRM Opbroek te Rijssen. Hierbij heeft Netters Infra als laagste inschrijver het werk aangenomen voor een bedrag van € 299.000,00. De werkzaamheden zullen na gunning starten in het voorjaar van 2021, hierbij zullen de oude bouwwegen omgevormd worden tot definitieve wegen zoals in de voorgaande…
Read more

3 Nieuwe Shovels en 1 Minikraan

In oktober dit jaar zijn 3 nieuwe Komatsu shovels en 1 minikraan afgeleverd. Het gaat om 2x het type WA80M-8EO en 1 keer het type WA100M-8EO. De minikraan is een 3.5 ton minikraan van het type PC35MR-5 en geleverd door de firma BIA uit Apeldoorn  Ze zijn voorzien van Tier stage 5 motoren, waardoor ze…
Read more

Herinrichting Schoolstraat Rijssen

Netters Infra heeft op 15 juli het werk herinrichting Schoolstraat aangenomen, dit werk is aangenomen voor een bedrag van € 357.200,00. De werkzaamheden zullen starten op 5 oktober 2020 en zal rond eind april 2021 gereed zijn, hierbij zal regenwater afgekoppeld worden van het bestaande riool en op een nieuw infiltratieriool aangesloten worden. Het straatwerk…
Read more

Herinrichting Enterstraat Rijssen

Op 1 april 2020 hebben wij het werk herinrichting Enterstraat Rijssen gegund gekregen, het werk stond pas gepland voor 2021 maar door de Coronaregels bleek het zo rustig in de binnenstad te zijn dat gemeente budget vrij heeft kunnen maken zodat de overlast tot een minimum beperkt is. Het werk is aangenomen voor € 189.000,00…
Read more

Reconstructie Centrum Rijssen

Dit voorjaar zijn wij begonnen met de reconstructie van het centrum in Rijssen. Hierbij vervangt Vitens de waterleiding en vervangen wij de bestrating die voor het merendeel uit natuursteen bestaat. Ook zal de oude fontein plaats maken voor een nieuwe waterpartij die beter bij de nieuwe inrichting past. verwachting is dat de werkzaamheden eind november…
Read more

Reconstructie Maasstraat

Netters Infra heeft in juli 2019 het werk reconstructie Maasstraat te Deventer aangenomen. De werkzaamheden zullen starten in september 2019 en zal in december 2019 gereed zijn en bestaan uit de volgende werkzaamheden. Het opbreken van elementenverhardingen; – betonstraatstenen – straatbakstenen – betontegels – kantopsluitingen Overige opbreekwerkzaamheden; Het uitvoeren van grondwerk (ontgraven, vervoeren, verwerken, leveren)…
Read more

Pastoriestraat, rioolvervanging, aanleg drainage en herinrichting.

Netters Infra heeft in juli 2019 het werk Pastoriestraat aangenomen. De werkzaamheden zullen starten in september 2019 en zal in het voorjaar 2020 gereed zijn en bestaan uit de volgende werkzaamheden. bestaande afrasteringen opruimen; grasland frezen; grond ontgraven uit cunet en afvoeren; grond verwerken in aanvullingen en ophogingen; zand verwerken in cunet; zand uit rioolsleuf…
Read more