CO2 niveau 5

Netters Infra beschikt over niveau 5 (hoogste trede) van de CO2 prestatieladder.

Wat houden die niveaus nou precies in:

  1. Bedrijven stimuleren om de eigen CO2-uitstoot- en die van hun leveranciers – te kennen en;…
  2. Permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen. De ladder stimuleert bedrijven vervolgens om;
  3. Die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en bovendien;
  4. De verworven kennis transparant te delen en;
  5. Samen met collega’s, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen

Certificaat

CO2-niveau-5-1

Aanvullende documenten